HELMAND, AFGHANISTAN

HELMAND, AFGHANISTAN

 HINDU KUSH MOUNTAINS, AFGHANISTAN

HINDU KUSH MOUNTAINS, AFGHANISTAN

 KABUL, AFGHANISTAN

KABUL, AFGHANISTAN

 DAMASCUS, SYRIA

DAMASCUS, SYRIA

 NEAR VICTORIA FALLS, ZIMBABWE

NEAR VICTORIA FALLS, ZIMBABWE

 NORTHERN SYRIA

NORTHERN SYRIA

 YAZD, IRAN

YAZD, IRAN

 HARLEM, NEW YORK

HARLEM, NEW YORK

 TEHRAN, IRAN

TEHRAN, IRAN

 TORKHAM, EASTERN AFGHANISTAN

TORKHAM, EASTERN AFGHANISTAN

 HARAR, ETHIOPIA

HARAR, ETHIOPIA

 VAN, EASTERN TURKEY

VAN, EASTERN TURKEY

 TEHRAN, IRAN

TEHRAN, IRAN

 HELMAND, AFGHANISTAN

HELMAND, AFGHANISTAN

 JALALABAD, AFGHANISTAN

JALALABAD, AFGHANISTAN